Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łuczak Stanisław
Stanisław Grzegorz Łuczak
ur. w 1957 roku w m. Wolbórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1982-1989 był działaczem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA. Uczestniczył w druku i kolportażu ulotek, wydawnictw, znaczków i kart okolicznościowych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków