Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żurowski Stanisław
Stanisław Żurowski
ur. w 1943 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Organizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Strajkowego „Solidarności” w Zakopanem, a następnie przewodniczący zakopiańskiej Delegatury związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 3 lipca 1982 r. 
Po uwolnieniu w podziemnych strukturach zakopiańskiej „Solidarności”. Organizator sieci dystrybucji wydawnictw drugoobiegowych w Zakopanem. W latach 1986-89 zaangażowany w redagowanie podziemnego „Biuletynu Podhalańskiego”. 
W 1989 r. w Komitecie Obywatelskim w Zakopanem. Podczas wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. wybrany posłem na Sejm.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN