Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Różalski Adam

Adam Różalski

ur. w 1949 roku w m. Mirosławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pan Adam Różalski brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazł się również Pan Adam Różalski. W związku z tym został zatrzymany w dniu 29.07.1976 r., po rozpoznaniu go przez funkcjonariuszy MO. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Radomiu został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 30.09.1976 r. został zwolniony z aresztu. Jednak podczas rozprawy w dniu 12.10.1976 r. przed Sądem Rejonowym w Radomiu został skazany na dwa lata pozbawienia wolności oraz karę grzywny. W wyniku złożonej rewizji Sąd Wojewódzki w Radomiu zmienił wyrok, zawieszając jego wykonanie na okres 3 lat. Pan Adam Różalski był pozbawiony wolności w okresie od 29.07.1976 r. do 30.09.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej