Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Władysław Kiewlicz

ur. w 1953 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Narzędziowym w Będzinie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od marca 1982 r., będąc już pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec” w Będzinie, podjął próbę kontynuowania działalności związkowej.
W związku z powyższym, w dniu 29 sierpnia 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu – Zaborzu. Zwolniony w dniu 29 listopada 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej