Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sidorowicz Andrzej

Andrzej Tadeusz Sidorowicz

ur. w 1951 roku w m. Gawroniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Elektryk w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Budostal 2” w Krakowie. Począwszy od 1984 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej. Jeden z organizatorów struktur FMW w Krakowie – Nowej Hucie. 
Zaangażowany w kolportaż prasy drugoobiegowej. Wykonywał prace przygotowawcze przy druku podziemnych pism „ABC” czy „Budostalowiec”, a także był autorem zdjęć wykorzystywanych przy redakcji „ABC”. Brał udział w organizacji pomocy dla represjonowanych. Uczestnik manifestacji w Nowej Hucie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków