Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waluszko Janusz

Janusz Paweł Waluszko

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Janusz Waluszko od listopada 1978 r. był współwydawcą niezależnego pisma „Nietoperz”. Od marca 1980 r. współredagował pismo „Gilotyna” (po wprowadzeniu stanu wojennego pismo zmieniło nazwę na „Dialog”, a następnie „Podaj dalej”). W dniu 10.06.1982 r. został aresztowany za kolportaż ulotek nawołujących do demonstracji w półrocze stanu wojennego. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni umorzyła postępowanie. W czerwcu 1983 r. współtworzył manifest Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Od 1984 r. prowadził kampanię antywojskową, wzywając do uznania prawa do odmowy służby wojskowej i przyznania zastępczej służby cywilnej. Wraz z Solidarnością Walczącą i Federacją Młodzieży Walczącej współorganizował manifestacje antyrządowe oraz happeningi. 
W maju 1988 r. był współzałożycielem Międzymiastówki Anarchistycznej i w jej ramach wraz z członkami ruchu Wolność i Pokój organizował akcje przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany i poddany inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej