Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Moszczyńska-Brożyna Klaudia

Klaudia Barbara Moszczyńska-Brożyna

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
W 1984 r. była jedną inicjatorów utworzenia Gdańskiej Federacji Młodzieży Walczącej i od początku istnienia stała na jej czele. Była założycielką „Monitu”- dwutygodnika Gdańskiej FMW, wydawanego od grudnia 1984 r. do 1990 r. Pierwsze egzemplarze pisma pisała na własnej maszynie. Była członkinią utworzonej w sierpniu 1985 r. Gdańskiej Rady Koordynacyjnej FMW, funkcjonującej także pod nazwą Rada Regionu, a tym samym Krajowej Rady Koordynacyjnej i Grup Wykonawczych, prowadzących akcje dywersyjne. W ramach akcji nawołującej do bojkotu wyborów parlamentarnych, 6 października 1985 r. podczas meczu Lechii Gdańsk i Ruchu Chorzów, uczestniczyła w akcji wywieszenia transparentu z napisem „13 X bojkot! ››Solidarność‹‹”. Współpracowała ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1986-88 mieszkanie jej rodziców przy ul. Michałowskiego w Gdańsku było skrzynką kontaktową redakcji „Solidarności” Regionu Gdańskiego i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Drukowała i kolportowała na terenie Gdańska wydawnictwa bezdebitowe sygnowane przez wiele organizacji opozycyjnych. Od jesieni 1986 r. była członkinią Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W jej mieszkaniu przy ul. Polanki w Gdańsku mieściła się drukarnia i punkt przechowywania zakazanych wydawnictw, drukowano w nim m.in. „Przegląd Polityczny”- pismo NZS Trójmiasta, a także sporządzono ogromny transparent z napisem „Solidarność”, który młodzież gdańska demonstrowała w Gdańsku 12 czerwca 1987 r. po mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015