Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Włodzimierz Kotyra

ur. w 1956 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Pracownik Cukrowni Lublin,  zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” i KPN. Uczestniczył również w pracach Komisji Obrony Więzionych za Przekonania przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się w działalność Polskiego Ruchu Oporu (podziemna formuła działania KPN w Lublinie) i utrzymywał kontakty z Piotrem Opozdą liderem KPN w Lublinie i współtwórcą PRO. W ramach PRO organizował lokale na spotkania, pozyskiwał sprzęt i materiały do produkcji ulotek. W jego domu znajdował się punkt kolporterski, skąd rozpowszechniał Biuletyny i inne pisma bezdebitowe. 30.04.1982 r. dokonano przeszukania w mieszkaniu Artura Kotyry, a także przeprowadzono z nim kolejną rozmowę ostrzegawczą. Ponadto, na wniosek Wydz. III KWMO Lublin, zastrzeżono mu wyjazdy za granicę na 2 lata, uzasadniając to tym, że „na przestrzeni ostatnich lat był jednym z najbardziej zaangażowanych członków KPN na terenie Lublina.” Artur Kotyra uczestniczył również czynnie w uroczystościach religijno-patriotycznych i demonstracjach rocznicowych np. 3 Maja. W 1983 r., by uniemożliwić mu udział w takiej uroczystości, w dniu 30.04. został zatrzymany na 48 godzin. Z powodu kontynuowania działalności w KPN i w strukturach podziemnych „Solidarności” Pan Artur Kotyra w okresie od 9 listopada 1982 do 2 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie. Poddawany był nękającym przesłuchaniom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma internowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016