Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Błachnio Jerzy

Jerzy Józef Błachnio

ur. w 1952 roku w m. Wieczfnia Kolonia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Jerzy Błachnio w latach 1980 -1983 był pracownikiem Banku PKO S.A. w Warszawie gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” oraz był członkiem NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowieckiego. 
W dniach od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwy w 28 pułku czołgów średnich w Czarnem. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołanie do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016