Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Ulma

ur. w 1928 roku w m. Cieszacin Mały
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Tadeusz Ulma (1928-1996) podczas okupacji od 1942 r. należał do Armii Krajowej. Po ukończeniu studiów pracował między innymi jako nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu w latach 1956-1967 oraz jako wykładowca w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w latach 1967-1981. Był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” jako współredaktor niezależnego miesięcznika „Reduta” oraz wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy w WSP w Rzeszowie (do pracy na uczelni został przywrócony w październiku 1989 r.). W latach 1982-1985 należał do jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich istniejącej przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu. Grupa ta współpracowała między innymi z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Był również wykładowcą w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli oraz wiceprzewodniczącym utworzonej w październiku 1988 r. Diecezjalnej Rady Kultury w Przemyślu. Uczestniczył ponadto jako wykładowca w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Rolników oraz współorganizował lokalne uroczystości patriotyczno-religijne.
W wyborach parlamentarnych w 1989 r. startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu zdobywając mandat senatorski.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej