Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Marian Lasoń

ur. w 1944 roku w m. Sroków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Był wieloletnim pracownikiem Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Pomorzanka” w Słupsku. Przed sierpniem 1980 r. kolportował wydawnictwo KOR na terenie zakładu i miasta. W okresie od 26 do 31 sierpnia 1980 r. współorganizował strajk okupacyjny. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej w ZPC. Po wprowadzeniu stanu wojennego (14 grudnia 1981 r.) został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Został zwolniony dnia 24 grudnia 1981 r. 
W latach 1987-1989 był członkiem Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. Jako kolporter podziemnych wydawnictw był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Podejmowano wobec niego próby zwolnienia z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, t.3, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN