Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszczyk Stanisław

Stanisław Zdzisław Tomaszczyk

ur. w 1950 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
Był pracownikiem Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile i działaczem NSZZ „Solidarność” tamże. Był członkiem Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Wydziałowej oraz członka Komisji Zakładowej. Działalność opozycyjną kontynuował po 13.12.1981. Brał czynny udział w spotkaniach działaczy związkowych z „Polamu” na których podjęto decyzję o kontynuowaniu działalności w podziemiu. Kolportował ulotki, plakaty oraz materiały informacyjne. Ze względu na swoją działalność został zarejestrowany jako osoba w sprawie obiektowej krypt. „Polam” w 1980 r. Był inwigilowany do 1988 r. W listopadzie 1982 r. powołany do służby jako żołnierz rezerwy w ramach „inteligentnej formy internowania”, gdzie rezerwistów poddawano szykanom, przesłuchaniom, rewizjom i ciężkiej pracy. Został zwolniony 3.02.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "NSZZ" Solidarność 1980-1989. Tom 4. Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN