Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamiński Czesław

Czesław Kamiński

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Czesław Kamiński był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcyjnym nr 2 Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Łodzi, a następnie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 10 stycznia 1981 r. przed siedzibą zakładu nakłaniał pracowników do niepodejmowania pracy z uwagi na rzekomo przypadającą w tym dniu wolną sobotę. W efekcie akcji dezinformacyjnej do pracy przystąpiło 70 osób na 540 zatrudnionych. 
W okresie od 12 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie został przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie od społeczeństwa oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej.
W latach 1981-1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.”, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
    • https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r835942937,Kaminski-Czeslaw.html
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN