Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stefan Adam Lukesch

ur. w 1951 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017
Biogram
Pracownik Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Począwszy od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Uczestnik zbiórek pieniężnych w celu udzielenia wsparcia osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Bral udział w akcjach ulotkowych oraz sporządzania napisów na murach. Kolporter prasy drugoobiegowej. Udzielał schronienia osobie poszukiwanej. 
W dniu 31 sierpnia 1983 r. jeden z organizatorów złożenia kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu, za co ukarano go grzywną. W dniu 20 grudnia 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany, przy czym, po ujawnieniu w dniu 28 grudnia 1983 r. przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zarysu swej działalności, na podstawie przepisów amnestyjnych został zwolniony.
Po uwolnieniu kontynuował działalność podziemną. Czynny w duszpasterstwie ludzi pracy przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. 
W 1989 r. zaangażowany w działalność oświęcimskiego Komitetu Obywatelskiego. Redaktor pisma „Nasz Głos”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • D. Węgrzyn, Od pierwszego strajku do "Trzeciego Szeregu". NSZZ Solidarność" Region Podbeskidzie (1980-1983). Opis konfliktu politycznego, Katowice 2013
    • J. Urbański, W.K. Czarnik, Wydawnictwa polityczne w Oświęcimiu po 1989 r., Naukowy Przegląd Dziennikarski nr 2/2013