Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mosiołek Kazimierz

Kazimierz Eugeniusz Mosiołek

ur. w 1950 roku w m. Budki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Kazimierz Eugeniusz Mosiołek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Wśród demonstrujących znalazł się również Pan Kazimierz Eugeniusz Mosiołek. W związku z tym został zatrzymany i skierowano przeciw niemu wniosek do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia o ukaranie w trybie przyspieszonym. Na rozprawie z dnia 27.06.1976 r. został skazany na 1 miesiąc aresztu, w związku z uznaniem za winnego zarzucanego mu czynu, tj., że w dniu 25.06.1976 r.  w Radomiu przy ul. Żeromskiego przy Urzędzie Wojewódzkim brał udział w zakazanym zgromadzeniu, obrzucając budynek kamieniami. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a od 15.07.1976 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu. Na kolejnej rozprawie w dniu 20.07.1976 r. sąd uznał go winnym i skazał na 3 miesiące aresztu oraz 1000 zł nawiązki na Polski Czerwony Krzyż. Na poczet kary zaliczono mu okres przebywania w areszcie od 25.06.1976 r. Mimo powyższego wyroku Pan Kazimierz Mosiołek został zwolniony z aresztu 25.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej