Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alina Mędlewska

ur. w 1945 roku w m. Kuty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pani Alina Mędlewska, zatrudniona w Zakładach Doświadczalnych Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, w sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajkach w swoim miejscu pracy.  W  związku z zaangażowaniem w działalność NSZZ "Solidarność" została 15 maja 1982 r. zatrzymana, następnie internowana. Od 20 maja do 6 lipca 1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W latach 1983-1986 była członkiem Tymczasowego Komitetu Zakładowego „Solidarności” w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Z powodu swej działalności opozycyjnej otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na dwa lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej