Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Maria Kazimierz Chrzanowski
ur. w 1930 roku w m. Lisie Kąty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pan Michał Chrzanowski był pracownikiem Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Elblągu. W sierpniu 1980 r. brał czynny udział w strajku na terenie swojego zakładu pracy. Od września został aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w ZNMR. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem zbiórek pieniężnych dla osób internowanych i ich rodzin przy kościele Bożego Ciała w Elblągu, a następnie w latach 1984-1989 działał w ramach Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie przy kościele św. Pawła Apostoła w Elblągu. 
W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem ulotek i wydawnictw drugiego obiegu. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków