Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Michał Bierecki

ur. w 1963 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Grzegorz Bierecki jesienią 1980 r. był współzałożycielem Ruchu Młodzieży Szkolnej Trójmiasta, we wrześniu 1981 r. został jednym z założycieli Niezależnego Wydawnictwa Młodzieżowego „Wprost”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Międzyszkolnym Komitecie Koordynacyjnym „Solidarność Młodych”. 26 kwietnia 1984 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 26 lipca 1984 r. został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1986-1988 był współorganizatorem reaktywowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Gdańsku. Zajmował się redagowaniem pism „Impuls” i „Biuletyn Informacyjny”. W maju i sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajków studenckich w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN