Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zbigniew Lis
ur. w 1942 roku w m. Świetlikowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Pan Zbigniew Lis czynnie angażował się w działalność NSZZ „Solidarność” będąc pracownikiem zakładów „Fadroma” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz uczestniczył w nielegalnych spotkaniach. 
Dnia 14 maja 1982 r. został internowany i do 26 lipca 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Nysie.
W roku 1987 był ukarany przez Kolegium do spraw Wykroczeń za posiadanie podziemnych czasopism wydawanych przez Solidarność Walczącą.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej