Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lichańska-Korago Teresa

Teresa Jadwiga Lichańska-Korago

ur. w 1937 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Pani Teresa Lichańska-Korago działaczka NSZZ „Solidarność” Region w Częstochowie. W 1980 r. organizowała struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Anka” w Częstochowie. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "S" w tamtejszej spółdzielni.  
Podczas stanu wojennego została w dniu 15 XII 1981 r. zatrzymana, a następnie internowana na postawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie za „nawoływanie do podjęcia strajku”. Przebywała w Zakładzie Karnym w Lublińcu, po czym w dniu 24 I 1982 r. została przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Z internowania została zwolniona w dniu 2 II 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN