Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wichorowski Ryszard

Ryszard Nikodem Wichorowski

ur. w 1937 roku w m. Kolonia Józefek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
Od 1980 r. działał aktywnie w NSSZ „Solidarność” w PPKS w Zamościu. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w PPKS. Był także członkiem Zarządu MKZ w Zamościu, a w 1981 roku sekretarzem Zarządu Oddziału Zamość.  Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i od 14.12.1981 r. do 7.12.1982 r. osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie. Po powrocie z internowania podjął działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Był kolporterem prasy i niezależnych wydawnictw oraz organizatorem pomocy dla osób represjonowanych. 13.03.1983 r. podpisał petycję skierowaną do sejmu PRL o uwolnienie więzionych członków "Solidarności". Z powodu tej działalności z Ryszardem Wichorowskim kilakrotnie przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze (8.06.1984 r., 30.06.1984 r. i 21.05.1988 r.), a w dniu 6.03.1984 r. dokonano rewizji w jego domu, w poszukiwaniu wydawnictw bezdebitowych. Ryszard Wichorowski był także współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem rocznicowych uroczystości patriotyczno-religijnych w Zamościu. W 1989 roku został członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Oddział w Zamościu i Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Zaangażował się także w prace Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”. Był współzałożycielem i członkiem Prezydium KO „S”, a w czerwcu 1989 r. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zamościu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN