Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leon Gerard Wiczanowski

ur. w 1942 roku w m. Czersk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Leon Wiczanowski, zatrudniony w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Neptun” w Starogardzie Gdańskim od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, a od 12.11.1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Był inicjatorem założenia Miejskiego Komitetu NSZZ „Solidarność” na terenie Starogardu Gdańskiego. Zajmował się wydawaniem i kolportażem czasopisma „Nasz Głos”. Po  wprowadzeniu   stanu   wojennego   nie   zaprzestał  działalności związkowej. Z tego powodu decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO z dnia 13.12.1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W dniu 29.04.1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej