Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Ryszard Matysiak

ur. w 1955 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Andrzej Ryszard Matysiak po wprowadzeniu stanu wojennego działał w strukturach konspiracyjnych NSZZ „Solidarność” o nazwie Tymczasowa Komisja Koordynacyjna w Pionkach, w grupie „Klub Niepodległości”. W ramach tej struktury zajmował się kolportażem na terenie Pionek, Garbatki, Suskowoli i Tadeuszowa wydawnictw bezdebitowych m.in. czasopism PWA, Barykady, Kos-u, Iskry, Gazety Jastrzębskiej, Głosu Wolnego Robotnika, Samorządnej Rzeczpospolitej, Robotnika, Tu i teraz. Wykonywał również zdjęcia oraz zajmował się wytwarzaniem kartek okolicznościowych dla Tymczasowej Komisji Terenowej NSZZ „Solidarność” w Pionkach. Działalność Pana Andrzeja Matysiaka przypada na lata 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności