Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gregorczyk Janusz

Janusz Gregorczyk

ur. w 1955 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Janusz Gregorczyk brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Janusz Gregorczyk, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Podczas zatrzymania i pobytu w areszcie był wielokrotnie pobity oraz przechodził tzw. „ścieżki zdrowia”. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia ukarało go karą 2 miesiący aresztu. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a następnie w Zakładzie Karnym w Pińczowie. W dniu 31.07.1976 r. został zwolniony z więzienia. Pan Janusz Gregorczyk został również karnie zwolniony z pracy i w związku z otrzymaniem tzw. "wilczego biletu" nie mogł znaleźć zatrudnienia przez okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN