Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Cieślikowski

ur. w 1941 roku w m. Muszyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Marian Cieślikowski w okresie od 1982 r. do 1986 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności Walczącej”. Pan Marian Cieślikowski działał jako pomocnik w drukarni Bohdana i Katarzyny Błażewiczów w mieszkaniu przy ul. Jaworowej 44 we Wrocławiu, zajmując się kolportażem książek, gazetek, kalendarzy i ulotek. W swoim prywatnym mieszkaniu przechowywał maszynę offsetową, którą udostępniał Bohdanowi Błażewiczowi. Od wiosny 1983 r. do 21.04.1987 r. Pan Marian Cieślikowski współpracował m.in. z Mieczysławem Perlakiem w ramach działalności drukarni Robotniczego Wydawnictwa „Feniks”, w którym był zarówno drukarzem jak i kolporterem sporządzanych wydawnictw. W tym czasie brał udział w manifestacjach patriotycznych; wspierał też rodziny działaczy, którzy byli internowani i aresztowani.       
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków