Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jagura Agnieszka

Agnieszka Jagura

ur. w 1962 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Agnieszka Jagura aktywnie działała w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Łodzi. Od marca do grudnia 1981 r. współredagowała „Serwis Włókniarzy” – pismo informacyjne Krajowej Sekcji Włókna i Skóry NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1981 r. współtworzyła Kluby Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”, od 1983 r. była współorganizatorką nieformalnych klubów dyskusyjnych na terenie Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981–1982 i 1984–1985 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej