Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Roman Skrzypczak
ur. w 1950 roku w m. Gostyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 550/2016

Biogram

Pracownik Wielkopolskiej Huty Szkła w Gostyniu. Przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Gostyńskiej i był jednocześnie członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Jako sekretarz „Solidarności” w WHS w Gostyniu prowadził aktywną działalność w swoim zakładzie pracy i na terenie miasta – inspirował akcje ulotkowe i protestacyjne. Za swoją działalność został internowany 13.12.1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, gdzie przebywał do 19.02.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności związkowej, kontaktował się z byłymi działaczami „Solidarności”, uczestniczył w postawieniu na cmentarzu w Gostyniu krzyża poświęconego ofiarom stanu wojennego, przewoził z Poznania podziemne wydawnictwa i zbierał w swoim zakładzie pracy fundusze na prześladowanych działaczy opozycji oraz na działalność podziemnej „Solidarności”. Z tego powodu został ponownie internowany 8.05.1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Został zwolniony z internowania 4.06.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej