Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mytnik Halina

Halina Zofia Mytnik

ur. w 1935 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik biblioteki Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych, Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 
Jesienią 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na uczelni. Sekretarz uczelnianej Komisji Zakładowej związku. Odpowiedzialna za wydawanie biuletynu „Komunikat Sekcji Informacji Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” AGH”. 
Uczestniczka strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. W trakcie pacyfikacji strajku zatrzymana i internowana. Osadzona w ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach, Gołdapi i Darłówku. Zwolniona w dniu 11 czerwca 1982 r. 
Po uwolnieniu zaangażowana w działalność struktur podziemnych „Solidarności” na AGH. Organizatorka odprawiania mszy świętych intencji ojczyzny w kościołach krakowskich. 
W latach 1988-89 czynna przy odtwarzaniu jawnych struktur NSZZ „Solidarność” na AGH.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN