Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bednarski Kazimierz

Kazimierz Leszek Bednarski

ur. w 1945 roku w m. Hameln
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017
Biogram
We wrześniu 1980 r. współtworzył strukturę zakładową NSZZ „Solidarność” w Fabryce Szlifierek „Ponar-Łódź”, w której objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W 1981 r. wszedł w skład Prezydium jako członek, a następnie wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. 13.12.1981 r. został internowany, do 30.03.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Po wyjściu na wolność i zwolnieniu z pracy pozostawał bez zatrudnienia do 1985 r., kontynuował jednak działalność opozycyjną w podziemnych strukturach łódzkiej „Solidarności”, m.in. współtworzył powołany 20.04.1982 r. Tajny Tymczasowy Zarząd Regionalny Ziemi Łódzkiej. W październiku 1986 r. uczestniczył we wznowieniu jawnej działalności Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, a we wrześniu 1988 r. – w reaktywowaniu Zarządu Regionalnego. Był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin, a w jego domu dokonywano przeszukań. W latach 1981 - 1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN