Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Staszak Jan

Jan Józef Staszak

ur. w 1952 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Jan Staszak był pracownikiem Komisji Interwencyjnej przy toruńskim Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Zaangażował się w szereg działań podejmowanych w ramach NSZZ „Solidarność” w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał kontakty z pozostającymi na wolności działaczami struktur opozycyjnych, rozpoczynając drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw oraz ulotek.
W związku z powyższym, dnia 28 grudnia 1981 r. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, w którym przebywał do dnia 23 lutego 1982 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności związkowej. Wszedł w skład nielegalnych struktur podziemnych działających w TPCz „Merinotex”.
Na przełomie maja i czerwca 1987 r. wraz z innymi działaczami opozycyjnymi zorganizował tzw. „grupę inicjatywną”, która powołała do życia NSZZ "Solidarność” w toruńskim „Merinotexie”. Jan Staszak został wybrany do 10 osobowego Komitetu Założycielskiego związku, który wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o zarejestrowanie związku w rejestrze zakładowych organizacji związkowych. Dnia 4 czerwca 1987 r. sąd odmówił rejestracji NSZZ „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej