Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Mróz

ur. w 1940 roku w m. Okno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Stanisław Mróz, przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych „Spolmot” we Wrocławiu. 14 grudnia 1981 r. został współorganizatorem strajku w miejscu pracy. Za to 31 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 26.01.1982 r. został skazany 3 lata pozbawienia wolności. Na podstawie uchwały Rady Państwa z 5 kwietnia1983 r. zastosowano wobec Stanisława Mroza prawo łaski. W związku z tym 26 kwietnia 1983 r. został warunkowo zwolniony dalszego odbywania kary.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej