Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowska Janina

Janina Maria Jankowska

ur. w 1939 roku w m. Jadów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W latach 1961-1982 była dziennikarką Polskiego Radia.  W okresie 1976 - 1980 współpracowała z „Biuletynem Informacyjnym” KOR/KSS-KOR. Od 1980 r. była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Komitecie ds. Radia i Telewizji. Współpracowała również z Radiem „Solidarność” Region Mazowsze. Była również autorką audycji dla radiowęzłów zakładowych. W listopadzie 1981 r. została wybrana przewodniczącą Krajowego Komitetu Organizacyjnego Radia „Solidarność”. 2 lutego 1982 r. została internowana i umieszczona w Areszcie Śledczym Warszawa–Grochów, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Od 22 maja 1982 r. udzielono jej przepustki ze względów zdrowotnych. Internowanie ostatecznie uchylono 4 sierpnia 1982 r. Po zwolnieniu  w dalszym ciągu angażowała się w działalność opozycyjną. 
W latach 1983-1987 współpracowała z nielegalnymi wydawnictwami NOWa i CDN poprzez tworzenie audycji na kasetach audio. Kontynuowała również działalność w ramach Radia „Solidarność”. 
W związku z prowadzoną działalnością 3 lipca 1984 r. została zatrzymana, a następnie 5 lipca 1984 r. tymczasowo aresztowana i osadzona na okres trzech miesięcy w AŚ Warszawa - Mokotów. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z 24 lipca 1984 r. umorzono śledztwo prowadzone w tej sprawie na mocy amnestii i tego samego dnia uchylono tymczasowe aresztowanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej