Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Franciszek Andrzej Koprek
ur. w 1938 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019

Biogram

Pan Franciszek Korpek był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. 
W dniach 2-3 IX 1980 r. był uczestnikiem strajku w KWK „Halemba”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-14 XII  1981 r. aktywnie uczestniczył w strajku w kopalni. W latach 1982-1988 prowadził działalność opozycyjną w ramach Tajnej Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba”, zajmując się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz zbiórką pieniędzy rodzinom osób uwięzionych za działalność opozycyjną.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków