Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Nowak ks.

ur. w 1947 roku w m. Orzesze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Ks. Czesław Nowak w końcu w lat 70. nawiązał kontakt ze środowiskami opozycyjnymi, m.in. z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W drugiej połowie 1980 r. współorganizował niezależne związki rolników w Ligocie Wielkiej k. Otmuchowa. Organizował również spotkania mieszkańców Otmuchowa z działaczami Wolnych Związków Zawodowych i NSZZ ,,Solidarność”. Był współzałożycielem opozycyjnego Komitetu Wyzwolenia Społecznego we Wrocławiu. W listopadzie i grudniu 1980 r. redagował niezależne pismo ,,Agora” wydawane we Wrocławiu.
Jego działalność spotkała się z krytyką ówczesnych władz województwa opolskiego. Wzbudził też zainteresowanie Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KWMO w Opolu, zajmującego się rozpracowaniem kościoła katolickiego. Jego nazwisko pojawiło się na wniosku o izolowanie jako "osoby niepożądanej" na wypadek zaostrzenia sytuacji w kraju.
W 1983 r. na wniosek Episkopatu Polski został skierowany do pracy misyjnej w Peru. Ostatecznie jednak podjął pracę duszpasterską w Centrum Ewangelizacyjnym Ruchu Światło-Życie Marianum w Carlsbergu w RFN. W latach 1986-1989 był pierwszym proboszczem polskiej parafii w Moguncji, która działała w ramach Polskiej Misji Katolickiej na terenie Nadrenii, Palatynatu i Hesji. Aktywnie organizował w tym okresie pomoc żywnościową i materialną dla wiernych Kościoła katolickiego w Polsce. Odwiedzał też dziesiątki obozów przejściowych dla azylantów polskich oraz dla Polaków przygotowujących się do dalszej emigracji za Ocean Atlantycki, do południowej Afryki, do Australii itp. Współpracował również z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, gdzie prowadził audycję religijną ,,Kościół i świat”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej