Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Tomasz Trólka

ur. w 1966 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Witold Trólka w latach 1985-1991 był studentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1987-1988 aktywnie włączył się w działalność opozycyjną na uczelni, wchodząc w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Górnego Śląska „Kontra”, gdzie był osobą odpowiedzialną za druk pisma. Wiosną 1987 r. współredagował „Apel Ekologiczny”, początkując tym samym tworzenie się na Górnym Śląsku struktur Ruchu „Wolność i Pokój”, którego został jednym z liderów. „Apel Ekologiczny” był później kolportowany w trakcie organizowanego w Warszawie w dniach 7- 9 V 1987 r. nielegalnego seminarium Ruchu „WiP”. Organizacja wydawała, pozostające poza cenzurą, własne pismo „FA”, w skład którego wchodził Pan Witold Trólka. 
Ponadto w latach 1988-1989 podjął opozycyjną działalność w ramach struktur Śląskiego Ruchu Ekologicznego, które nawiązywało do dorobku Ruchu „WiP”. ŚRE wydawał pismo „Martwa natura”, w skład którego wchodził Pan Witold Trólka, pełniąc funkcję autora szaty graficznej. Od wiosny 1988 r. w centrum Katowic w ramach działalności ekologicznej Pan Witold Trólka wraz z innymi organizował i uczestniczył w licznych wiecach opozycyjnych oraz manifestacjach ulicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Kurpierz „Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989”, Katowice 2012 oraz B. Starzeczny, W. Trólka „Młodzież żąda czystego powietrza” Czasypismo nr 2(6)/14.