Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czapla Barbara

Barbara Czapla

ur. w 1949 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Barbara Czapla z d. Szczepańska od lutego 1982 r. do czerwca 1989 r. działała w strukturach NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. wraz z mężem Wiesławem wspierała podziemny ruch wydawniczy. Dwukrotnie oboje uczestniczyli w ewakuacji nielegalnych drukarni „Solidarności” zagrożonych dekonspiracją. Jedna z nich do połowy 1983 r. funkcjonowała w ich domu przy ul. Telefonicznej w Łodzi. Do końca lat osiemdziesiątych małżonkowie gromadzili i przechowywali na posesji papier i materiały poligraficzne, które przekazywali na potrzeby zdelegalizowanego związku. W stanie wojennym Barbara Czapla współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele o.o. jezuitów w Łodzi, udzielała pomocy finansowej i dostarczała paczki osobom represjonowanym z powodów politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków