Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bierecki Jarosław

Jarosław Szymon Bierecki

ur. w 1957 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Jarosław Bierecki prowadził działalność antykomunistyczną od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. 	
Zajmował się drukiem ulotek i podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Solidarność Północy”. Organizował podziemne struktury opozycyjne w środowiskach studenckich. Brał aktywny udział w manifestacjach patriotycznych i antykomunistycznych. Prowadził działalność edukacyjną w zakresie historii Polski wśród młodzieży.   
W dniu 3 maja 1982 r. został zatrzymany w Gdańsku przez MO i ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim za udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN