Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dubilis Ryszard

Ryszard Stanisław Dubilis

ur. w 1943 roku w m. Kłodnica Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Od listopada 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce „Ponar-Wiepofama” w Poznaniu. W dniu 13 grudnia 1981 r. został członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego powstałego w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych. W dniu 15 grudnia 1981 r. zatrzymano trzech członków RKS, w tym Pana Ryszarda Dubilisa. W okresie obowiązywania stanu wojennego zapewnił darmowe mieszkanie byłemu skarbnikowi Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Franciszkowi Kuźmie. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Od 1982 r. zajmował się także kolportowaniem nielegalnych wydawnictw m.in. „Solidarności Walczącej”. W 1987 r. został członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej. Organizował struktury PPN na terenie Poznania i Wielkopolski. Był członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Wykonawczej PPN. Prowadził lokal konspiracyjny zlokalizowany w Poznaniu, wykorzystywany do kolportowania nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność” i PPN. Był organizatorem licznych spotkań struktur zarówno związkowych jak i PPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej