Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sulowski Wiesław
Wiesław Augustyn Sulowski
ur. w 1934 roku w m. Kurów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013

Biogram

W latach 1980-1989 był zaangażowany w działalność prowadzoną w ramach legalnych i konspiracyjnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie miejscowości Lipsko oraz w Zakładach Metalowych w Zwoleniu. Z powodu podejrzeń przechowywania i kolportażu w latach 1981-1985 nielegalnych wydawnictw, w 1985 r. dokonano przeszukania w jego miejscu zamieszkania. W 1988 r. przeprowadzono z nim tzw. „rozmowę ostrzegawczą” w związku podejmowaniem „wrogiej działalności” w Zakładach Metalowych w Zwoleniu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN