Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciupa Andrzej
Andrzej Kazimierz Ciupa
ur. w 1956 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Andrzej Ciupa był założycielem struktur NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Radomsku z siedzibą w Strzałkowie, zaangażowanym w działalność związku od września 1980 r. do kwietnia 1989 r. W latach 1982–1989 kolportował wydawnictwa bezdebitowe i ulotki, malował antykomunistyczne hasła na budynkach znajdujących się na terenie Radomska i okolicznych miejscowości, wspierał rodziny internowanych. W trakcie przesłuchania w Komendzie Milicji Obywatelskiej w Radomsku 21.12.1981 r. został dotkliwie pobity. W marcu 1981 r. i w latach 1985–1989 pozostawał bez pracy na skutek represji politycznych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków