Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tokarz Stefan

Stefan Adam Tokarz

ur. w 1934 roku w m. Ocieka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Ksiądz rzymskokatolicki. Proboszcz parafii pw. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. Wspierał działalność nowosądeckich struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, w tym także tych działających w warunkach podziemnych po wprowadzeniu stanu wojennego. Udostępniał pomieszczenia parafialne na potrzeby spotkań działaczy opozycyjnych. Organizator odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny z okazji rocznic patriotycznych.
Przez lata działalności duszpasterskiej odważny kaznodzieja, potrafiący przeciwstawić się władzom, krytykujący ustrój komunistyczny w Polsce. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków