Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skóra Jan
Jan Zbigniew Skóra
ur. w 1956 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 194/2018

Biogram

Jako student Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie związany w latach 1977-80 ze Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych (za co karano go grzywną), uczestnik spotkań, manifestacji, prelekcji w ramach Uniwersytetu Latającego oraz obozu szkoleniowego SKS w Ochotnicy Górnej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie – Załężu. Zwolniony 26 maja 1982 r. 
W latach 1982-89 kolporter wydawnictw podziemnych. 

Biogram opracowano na podstawie: