Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lizak Wojciech

Wojciech Jerzy Lizak

ur. w 1951 roku w m. Chojnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Wojciech Lizak był współzałożycielem i członkiem Przymierza Społecznego ,,Odrodzenie”, formacji politycznej opartej na ideałach ,,Solidarności”. W latach 1982-1983, wspólnie z innymi działaczami, próbował reaktywować ,,Odrodzenie”, zawieszone po wprowadzeniu stanu wojennego oraz rozwinąć kontakty z ośrodkami w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Krakowie, celem koordynacji działań krajowych.  
Był autorem artykułów do pisma ,,Kwadrat”, a następnie ,,Jedność”. W latach 1983-1989 pisał również do pism ,,Obraz” oraz ,,BIS”. 
Ze względu na swoją działalnością opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany. Zostały z nim przeprowadzone także rozmowy ostrzegawcze. Służba Bezpieczeństwa przeprowadzała rewizje w jego prywatnym mieszkaniu, podczas których zarekwirowała wydawnictwa bezdebitowe. Był również zatrzymywany na 48 godzin w areszcie KWMO w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej