Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Bogdan Wesołowski

ur. w 1956 roku w m. Dębica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pan Stanisław Bogdan Wesołowski był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej w latach 1977-1989. Od lat siedemdziesiątych wydawał okazyjnie numery periodyku „Nasz Serwis”, rozprowadzanego na terenie Kotliny Kłodzkiej. Jako kurier, kolportował ulotki oraz pisma KSS KOR w Dusznikach-Zdroju, a także nawiązał współpracę z Kazimierzem Świtoniem – współtwórcą Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku. Założył Tajną Organizację Robotniczego Oporu (TORO), działającą na Ziemi Kłodzkiej od marca 1979 r., która utrzymywała ścisłe kontakty z lokalnymi weteranami Armii Krajowej. 
Był inicjatorem strajków w dusznickich Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w lipcu 1980 oraz grudniu 1981 r. W sierpniu 1980 r. wstąpił do powstałego w tym przedsiębiorstwie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. 3 maja 1981 r. zorganizował w kościele św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju mszę świętą w intencji Ojczyzny.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostawał aktywnym uczestnikiem antykomunistycznej opozycji. Współtworzył struktury nielegalnej „Solidarności”, zajmował się pomocą dla internowanych oraz ich rodzin, nawiązał kontakt z nowo powstałą Solidarnością Walczącą. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy opozycyjnych, a ponadto funkcjonowała nielegalna radiostacja, z której nadawano komunikaty do Radia Wolna Europa. 
Stanisław Bogdan Wesołowski, będąc z zamiłowania artystą grafikiem, wykonał wiele plakatów i ulotek o tematyce społecznej, politycznej lub historycznej. Jego prace upamiętniające ofiary systemu komunistycznego umieszczane były na grobach weteranów – głównie żołnierzy Armii Krajowej. Plakaty jego autorstwa rozwieszano na ogrodzeniu Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej podczas strajków. Logo organizacji TORO, znajdujące się na ulotkach i flagach, nawiązywało do symbolu „Polski Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Kurier Dusznicki" 2020 nr 8 (59) s. 1, 10-11.