Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Halina Spasowska

ur. w 1947 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Pani Halina Spasowska już od 1978 r. do 1989 r. czynnie działała w opozycji antykomunistycznej. Od 1987 r. współpracowała z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela we Wrocławiu. W latach 1978-1980 Pani Halina Spasowska należała do Studenckiego Komitetu Solidarności. 
W latach 1979-1980 Pani Halina Spasowska współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej jako przedstawicielka opozycji demokratycznej z Wrocławia. Od 1982 r. rozpoczęła współpracę z „Solidarnością Walczącą”. W ramach działalności opozycyjnej Pani Halina Spasowska zajmowała się głównie przechowywaniem oraz kolportażem materiałów, książek niezależnych oficyn i oświadczeń SKS-u. Ponadto udostępniała swoje mieszkanie w celu organizowania nielegalnych spotkań. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej