Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Dziedziczak

ur. w 1950 roku w m. Raciborowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Adam Dziedziczak od 1980 r. był pracownikiem Zielonogórskich Kopalni Surowców Mineralnych Kopalnia Bolesławiec (ZKSM). W latach 1982–1988 był działaczem Tajnej Komisji Zakładowej w miejscu pracy, a w latach 1983–1988 współpracował z Tajną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. W ramach obu struktur zbierał składki na podziemną działalność związkową oraz pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin, kolportował wydawnictwa podziemne (książki i gazetki „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Region”, „Ogniwo”) oraz ulotki. Ponadto współtworzył w Bolesławcu środowisko opozycji, które organizowało msze za Ojczyznę, pielgrzymki m.in. na Jasną Górę, wykłady i spotkania z ludźmi kultury, nauki i opozycji w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bolesławcu. W latach 1988–1989 był zaangażowany się w odbudowę struktur NSZZ „Solidarność’ w ZKSM oraz był działaczem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów