Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciesielski Wojciech

Wojciech Ciesielski

ur. w 1951 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
W 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie oraz współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, a także był inspiratorem powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP w Olsztynie. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie, skąd został zwolniony 24 grudnia 1981 r. Zwolniono go z pracy. Ponownie został internowany 19 lutego 1982 r. i osadzony w OO w Iławie, a następnie w OO w Kwidzynie, skąd został zwolniony 23 lipca 1982 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Był kolporterem pism podziemnych, m.in. „Rezonansu”, „Solidarności. Pisma Regionu Warmińsko-Mazurskiego” oraz znaczków poczt podziemnych, kaset audio i ulotek. Aktywnie działał w nieformalnych strukturach opozycyjnych, m.in. brał udział w  marszu protestacyjnym 31 sierpnia 1982 r. Był współorganizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie w 1984 r., współorganizatorem  Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego i Warmińskiego Klubu Katolików.  W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego oraz Tymczasowego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”.
Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r. Z tego powodu był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej