Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Teresa Krzeszowska

ur. w 1956 roku w m. Komarów Osada
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
W okresie od sierpnia 1985 r. do 18 marca 1989 r. była zaangażowana w działalność związaną z wydawaniem (we współpracy ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz „Solidarnością” Rolników Indywidualnych na Zamojszczyźnie) Informatora NSZZ „Solidarność” Ziemi Zamojskiej – Roztocza, m.in. przepisywała matryce białkowe na maszynie.