Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Leszek Galant

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 267/2014
Biogram
Będąc słuchaczem Policealnego Studium Zawodowego w Poznaniu 14.12.1981 r. założył tajną organizację o nazwie „Ruch na rzecz Samorządnej Rzeczypospolitej Polaków”. Organizacja liczyła cztery osoby, jej członkowie posługiwali się pseudonimami (Tomasz Galant przyjął pseudonim „Artur”) i spotykali się na zebraniach, podczas których omawiali aktualną sytuację polityczną w kraju i przygotowywali akcje kolportażu ulotek. W marcu i w kwietniu 1982 r. wraz z innymi członkami Ruchu rozkolportował na terenie Poznania kilkaset ulotek nawołujących do strajków i do protestów przeciwko stanowi wojennemu oraz kilkadziesiąt plakatów z napisem „Wolność dla więzionych patriotów”. Zajmował się rozpowszechnianiem podziemnych czasopism („Veto”, „Obserwator Wielkopolski”, „Tygodnik Wojenny”). W dniu 28.04.1982 r.  został zatrzymany przez SB. W trakcie przeszukania jego mieszkania odnaleziono dużą ilość ulotek, plakatów i bezdebitowych wydawnictw, a także przedmioty służące do drukowania: ramkę do sitodruku, matrycę i farbę drukarską. Umieszczono go w areszcie, a Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu po przeprowadzeniu śledztwa w trybie doraźnym oskarżyła go o zorganizowanie tajnego związku i kolportaż podziemnych wydawnictw w stanie wojennym. Za powyższą działalność wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 24.08.1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 25.08.1982 r. Tomasz Galant opuścił areszt śledczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN