Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Franciszek Wikłacz

ur. w 1962 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Pan Krzysztof Wikłacz przystąpił do NSZZ „Solidarność” w lipcu 1981 r. W dniach 14-28 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK „Piast”. W dniu 28 XII 1981 r. został zatrzymany w KMMO w Tychach pod zarzutem aktywnego uczestnictwa w strajku i występowania przeciwko internowaniu przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych „Mysłowice”. Z Tychów przewieziony został do Aresztu Śledczego w Katowicach, gdzie przebywał do dnia 18 II 1982 r., a następnie został umieszczony w ośrodku internowania w Zabrzu-Zaborzu. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 18 III 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej